Voortvarend in Diepgang         Schens op FaceBook Schens op LinkedIn Schens op Twitter  
" Het licht van de vuurtoren is een signaal voor ons allemaal"
Schens

      Oostringdijk 16
      2841 LE Moordrecht
      M: 06-11512399

Bedrijfskundig management vanuit morele waarden


De non-profit sector is in een constante deining op zoek naar stabiliteit. Kostenbeheersing en het borgen van kwaliteit vraagt om een kritische kijk op de financieringsstructuur en de toepassing hiervan in de veranderende organisatie systemen. Er is structureel sprake van een zoektocht naar balans. Balans in de organisatie, tussen verschillende disciplines en in de relatie met de afnemer van zorg. De transitie in de non-profit sector heeft op veel terreinen impact en vraagt een andere kijk op organiseren

"De klant staat niet meer centraal maar is diegene die bepaalt hoe de dienstverlening vorm krijgt".

Dat zijn andere uitgangspunten die op een frisse manier uitgewerkt moeten worden om duurzaam, toekomstbestendig en klantgerichte dienstverlening te blijven garanderen. De 'nieuwe' organisatie zal onderscheidend in de markt komen te staan. SCHENS is op de hoogte van de relevante ontwikkelingen en weet organisaties te prikkelen om hierop te anticiperen.

Bel mij voor een prikkelende ontmoeting en deskundig advies!
docent schens

schens


Publicatie De langdurigezorg beproefd op het vermogen tot aanpassing en vernieuwing

wat vinden anderen van SCHENS
OPDRACHTEN
CURRICULUM
VITAE
Webdesign and Development : iWebPro (C) Interactieve Web Producties