Voortvarend in Diepgang         Schens op FaceBook Schens op LinkedIn Schens op Twitter  
" Bakens verzetten en scherp opletten"
Schens

      Oostringdijk 16
      2841 LE Moordrecht
      M: 06-11512399

De marktwerking zet zich voort en doet een groot beroep op efficiëntie en innovatiekracht van organisaties. Om dit te bewerkstelligen wordt er een groot beroep gedaan op managementvaardigheden. De traditionele directieve manager is niet meer van deze tijd en er dient een omslag te komen naar een meer ondernemende coachende stijl van leidinggeven. Het krachtenveld van de non-profit sector is sterk in beweging en de bewustwording van de effecten op het menselijk kapitaal wordt onderschat.

Organisaties dienen de werk processen anders in te gaan richtten en zullen de aspecten van de cultuur, systemen en structuur gaan aanpassen.

Dit vraagt om een gedegen no-nonsens aanpak waarbij visie, lef en besluitvaardigheid een toegevoegde waarde is. Procesoptimalisatie vanuit een logistieke gedachte en het bundelen van de kwaliteiten en krachten van mensen. Leiderschap met compassie, ontstaan vanuit praktijkervaring, wetenschappelijke kennis en een heldere nuchtere kijk op de toekomst. SCHENS kan uit eigen ervaring putten en een programma ontwikkelen die in korte tijd en tegen een gunstige prijs inzicht verschaft in het verander potentieel van de organisatie.

Wil je weten hoe? Bel mij en je weet het.

"Het realiseren van rendement door met passie en overtuiging te ondernemen in de non-profit en profit sector"


docent schens

schens


Publicatie De langdurigezorg beproefd op het vermogen tot aanpassing en vernieuwing

wat vinden anderen van SCHENS
OPDRACHTEN
CURRICULUM
VITAE
Webdesign and Development : iWebPro (C) Interactieve Web Producties